Wyszukaj:
Urząd Gminy Przytoczna
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Personel
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
  Obsługa interesantów
•  Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki pomocnicze
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Zamówienia
•  Zamówienia Publiczne
•  Konkurs
•  Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Przewodnik po urzędzie
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Rachunki bankowe
•  Obsługa interesanta
•  Informacje nieudostępnione w BIP
•  Kodeks etyki pracownika samorząd.
  Fundusz alimentacyjny
•  Informacja
  Nabór na stanowiska urzędnicze
•  nabór na stanowisko ds. gospodarki odpadami
•  nabór na stanowisko do GOPS
•  nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  Rozstrzygnięcia naboru na stanowiska urzędnicze
•  stanowisko ds. administracyjno-administracyjnych
•  Rozstrzygnięcie naboru do GOPS
•  rozstrzygnięcie naboru
  Prawo lokalne
•  Podatki
•  Statut
•  Uchwały
•  Akty prawa miejscowego
•  Obwieszczenia Rady Gminy
•  Regulamin urzędu
•  Strategia rozwoju
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plany i Programy
•  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
•  Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przytoczna
•  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014
•  Gminna Ewidencja Zabytków
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Zawiadomienia, obwieszczenia,ogłoszenia
•  Zmiana w opłacie skarbowej
•  Wykaz stanowisk archeologicznych na terenie gm.Przytoczna
•  KARTA DUŻEJ RODZINY
•  Druki do pobrania
  WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2011-2015
•  uchwała
•  harmonogram zebrań wiejskich
  Wykaz sołtysów i rad sołeckich kadencja 2015-2019
•  Wykaz
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o środowisku i jego ochronie w 2007 r
•  rok 2008
•  rok 2009
•  rok 2010
•  rok 2011
•  rok 2012
•  rok 2013
•  rok 2014
•  rok 2015
  GOSPODARKA ODPADAMI
•  Wykaz podmiotów
•  Rejestr Działalności Regulowanej - odbiór odpadów komunalnych
•  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
•  INSTALACJA I PSZOK
•  Regulamin PSZOK
•  Zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych
•  Osiągnięte poziomy
  Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu
•  Wybory na ławników
  Wymiana starych dowodów osobistych
•  Wymiana dowodów osobistych
  Mienie Komunalne
•  Informacja
  Informacje z WOKAMID Sp. z o.o.Przytoczna
•  taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadz.ścieków
•  stawki za wywóz nieczystości płynnych
•  nowe stawki za wodei ścieki
•  Cennik za usługi techniczne
•  stawki za wywóz nieczystości płynnych
  Oświadczenia majątkowe
•  Druki oświadczeń majątkowych
•  Oświadczenia majatkowe
•  Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
•  Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
•  Oświadczenia majatkowe za 2009 r.
•  Oświadczenia majątkowe 2010 na koniec kadencji
•  Oświadczenia majatkowe 2010 na poczatek kadencji
•  Oświadczenia majątkowe za 2010 r.
•  Oświadczenia majątkowe 2011 r.
•  Oświadczenia majątkowe 2012 r.
•  Oświadczenia majatkowe za 2012 r.
•  Oświadczenia majątkowe 2013 r.
•  Oświadczenia majątkowe za 2014 r.
•  Oświadczenia majątkowe 2015
  Wybory na posłów do Parlamentu Europejskiego-25 maja 2014
•  informacje
•  zgłoszenie kandydata na członka OKW
•  Obwieszczenia, Postanowienia
•  Ogłoszenia-Komunikaty
•  zarządzenia wójta
•  frekwencja
  WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLUITEJ POLSKIEJ
•  Obwieszczenia
•  Uchwała
•  druk-zgłoszenia kandydatów na członka do OKW
•  skład obwodowych komisji wyborczych
•  szkolenie dla członków obwodowych komisji wyborczych
•  Wykaz przewodniczących i zastępców w OKW
•  WYNIKI WYBORÓW
  Wybory samorządowe 2010
•  informacje
•  WYNIKI WYBORÓW
  WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
•  uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
•  Zarządzenie Wojewody Lubuskiego_kalendarz wyborczy
•  Informacja Komisarza Wyborczego
•  Obwieszczenia, ogłoszenia wójta gminy
•  Postanowienie Komisarza Wyborczego
•  Obwieszczenia , uchwały Gminnej Komisji Wyborczej
•  Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej
  ogłoszenia
•  ogłoszenia 2013
  Organizacje pozarządowe
•  wykaz organizacji z terenu gminy Przytoczna
•  konkursy ofert
•  dokumenty do pobrania
•  ogłoszenia
  Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie
•  Program
•  uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
•  Zarządzenie Wójta Gminy
  Boisko ORLIK 2012
•  REGULAMIN KORZYSTANIA
•  godziny otwarcia
  WYBORY DO SEJMU I SENATU RP
•  uchwała
•  Zarządzenia Wójta Gminy
•  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY,INFORMACJE
•  wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
•  wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
•  Informacja dla osób niepełnosprawnych
•  zawiadomienie o szkoleniu
  WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 r.
•  Obwieszczenia, informacje Wójta Gminy
•  uchwały
•  Informacje GKW
•  druki
•  info-zgłasz.kand.na wójta
•  info-zgłasz.kand.na radnego
•  wyniki wyborów
  WYBORY PREZYDENCKIE 2015
•  harmonogram wyborczy
•  Obwieszczenia, zarządzenia Wójta
•  druki zgłoszeń na członków do OKW
Pomoc
Statystyki


3023164
od 30 listopada 2006
Urząd Gminy
ul. Rokitniańska 4
66-340 Przytoczna

tel. 95 749 43 10
fax.95 748 91 13

www.przytoczna.pl
email: ug@przytoczna.pl